KURSY EFS

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło współfinansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny obejmują działania w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i przyczyniają się do rozwoju wiedzy i innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy

Organizatorem kursów EFS jest ADN Akademia Biznesu – firma szkoleniowa specjalizującą się w przedsięwzięciach dedykowanych pracownikom przedsiębiorstw i instytucji z szeroko rozumianego sektora księgowo – finansowego.

Aktualne kursy z rachunkowości nieobjęte programem EFS można znaleźć również na naszej stronie


„Wiedza to nasz największy atut”

Adam Niedziółka, prezes ADN Akademia